Biography

Dr. Chintaman Bhaguji Nigale

प्रा. डॉ. चिंतामण भागुजी निगळे (एम.ए., बी.एड., पीएच.डी., सेट) हे भूगोल विभाग, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे कर्मवीर गणपत दादा मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय निफाड, जि. नाशिक येथे सहा. प्राध्यापक व भूगोल विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत. एकूण अध्यापन १४ वर्षे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मधून १८ संशोधन लेख प्रकाशित. विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रामध्ये २४ ठिकाणी सहभाग तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील एक व राज्य स्तरावरील एक पुरस्कार प्राप्त.