Biography

Dr. Rajendra Parmar

प्रा. डॉ. राजेंद्र ओंकार परमार (एम.ए., बी.एड., पीएच.डी.) हे भूगोल विभाग, चांगु काना ठाकूर महाविद्यालय, नवीन पनवेल, येथे सहा. प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. एकूण अध्यापन २५ वर्षे, संशोधन मार्गदर्शक व मा. सदस्य, भूगोल अभ्यास मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, पाच भूगोल संस्थांचे आजीव सभासद, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्स मध्ये २६ संशोधन लेख प्रकाशित, एकूण १७ पाठ्यपुस्तके व संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित, विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रांमध्ये ३३ ठिकाणी सादरीकरण, ४२ ठिकाणी सहभाग व २५ ठिकाणी साधन साधन व्यक्ती म्हणून कार्य. राष्ट्रीय स्तरावरील तीन व राज्य स्तरावरील तीन पुरस्कार प्राप्त.