Biography

Prof. Babaji Motiram Aahire

प्रा. बाबाजी मोतीराम आहिरे (एम.ए., बी.एड.) हे भूगोल विभाग, मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय सोयगाव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. अध्यापनाचा १७ वर्षाचा अनुभव, पीएच.डी. संशोधन करीत असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्स मध्ये चार संशोधन लेख प्रकाशित. विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रात सहभाग.