Biography

Dr. Sudhakar Jagannath Borse

प्रा. डॉ. सुधाकर जगन्नाथ बोरसे (एम.ए.,पीएच.डी., नेट) हे भूगोल विभाग, आर.एन.सी. आर्टस, जे.डी.बी. कॉमर्स व एन.एस.सी. सायन्स कॉलेज, नाशिक रोड, नाशिक. येथे १२ वर्षांपासून सहा. प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. एका शैक्षणिक संस्थेचे आजीव सभासद. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मधून ३० संशोधन लेख प्रकाशित. एकूण २ पाठयपुस्तके प्रकाशित. विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रामध्ये २० पेपरचे सादरीकरण व २४ ठिकाणी सहभाग. राष्ट्रीय स्तरावरील एक व राज्य स्तरावरील एक पुरस्कार प्राप्त.